Strategische Beleidsondersteuning, Doen & Laeten

Doen & Laeten

Strategisch advies en beleidsontwikkeling

Den Bosch Schuldenvrij

Arm in Arm tegen armoedeKlik voor animatie

De gemeente, de stedelijke huurdersorganisatie en de woningcorporaties in Den Bosch zijn in 2014 een aanpak gestart van de woonlastenproblematiek. In de afgelopen periode heeft deze aanpak zich verbreed tot een integrale aanpak van schulden- en armoedeproblematiek met de titel arm in arm tegen armoede.

Als assistent / sparringpartner van de stedelijk projectleider woonlastenaanpak ben sinds het najaar van 2014 betrokken bij de aanpak van deze problematiek. Ik heb een rol als adviseur, aanjager, coördinator in deze ontwikkeling:

 • Initiator / organisator van de 24 uur van …. Den Bosch over woonlasten en armoede (februari 2015);
 • Projectleider / mede organisator bestuursconferentie woonlasten (oktober 2015);
 • Coördinator community site woonlasten de baas / redacteur nieuwsbrief Woonlasten de Baas;
 • Adviseur Bossche Bond
  Dit is de Bossche variant van de pay-it-forward bond. Het is een unieke manier om professionals in het maatschappelijk domein in ’s-Hertogenbosch, meer speelruimte te geven;
 • Projectleider / mede organisator bestuursconferentie Den Bosch Schuldenvrij (november 2016);
 • (mede) initiator en projectleider van vernieuwende projecten in het eco systeem Den Bosch Schuldenvrij zoals vroegsignalering van schulden en onderbenutting toeslagen.

Ontwikkeling plan van aanpak Annawijk Helmond

Klik voor groter

woCom een woningcorporatie die werkzaam is in Helmond, is gestart met de een plan voor Annawijk. Dit is een gebied met ruim 250 woningen uit de vijftiger jaren. Ruim de helft van deze woningen bestaat uit corporatie woningen. Samen met de gemeente wil woCom inzetten op het versterken en veerkrachtig maken van Annawijk. De corporatie wil in 2017 samen met de gemeente, bewoners en andere kernpartners uit de Annawijk een samenhangende, integrale aanpak uitwerken voor deze buurt. Deze aanpak richt zich zowel op de woon- en leefomgeving als op de inwoners, met impulsen vanuit de diverse strategische gemeentelijke programma’s.

Mijn rol in het project bestaat uit:

 • Het aanjagen van het proces van totstandkoming van het plan;
 • Deelname aan / vertegenwoordiger van woCom in externe stuurgroep;
 • Organisator en facilitator van het betrekken van de bewoners bij de aanpak van de Annawijk;
 • Trekker interne projectgroep.

Adviseur van Burger Schuldhulp Waalre.

Ik adviseer dit burgerinitiatief bij het opzetten van een effectief netwerk op het gebied van schulden- en armoedeproblematiek in Waalre.

Overig

In het kader van de fusie tussen AlleeWonen en WEL heb ik op een thema bijeenkomst over betaalbaarheid van het wonen in januari een presentatie verzorgd. In deze presentatie ben ik ingegaan op de brede woonlasten benadering in Den Bosch en op de rol van de corporaties in het eco systeem Den Bosch Schuldenvrij. Klik hier voor een korte video impressie van deze themabijeenkomst.

Interactief college tijdens de Masterclass samenwerken in netwerken en allianties van Tias in april 2017. Daarin heb ik samen met de bestuursadviseur van Zayaz (een van de betrokken corporaties in Den Bosch de ontwikkelingen belicht in het eco systeem Den Bosch Schuldenvrij. We zijn ingegaan op de lessen die daaruit te trekken zijn voor het opereren van personen en organisaties in een netwerkomgeving.

Vanaf juli 2017 ben ik associé van de school voor nieuwe volkshuisvesting in Den Bosch. Vanaf september 2017 geef ik enkele masterclasses en werkateliers. Het gaat om de masterclass ‘voorbij CRM’ en ‘integrale aanpak schulden’. Klik hier voor de website.

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier