Opzetten en Ondersteunen van Netwerkverbanden. Naeld & Draed

Naald & Draed – Projecten

Verbinding in relatie

Ik coördineer en begeleid al een aantal jaren netwerken met medewerkers van woningcorporaties.

Platform Naald & Draed

Dit een platform met de strategen / bestuursadviseurs van vijf Brabantse corporaties: WonenBreburg, Woonbedrijf, Casade, Zayaz en Alleewonen. In 2016 en 2017 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod geweest:

 • Het gezamenlijk volgen van een masterclass van Annemieke Roobeek (hoogleraar in Nyenrode) over het toepassen van de ecosysteem benadering op het speelveld van de corporatie. Hierbij ging het om het evolueren van een (interne) rol als strateeg naar een rol als aanjager / initiator in een ecosysteem waarin de corporatie samen met andere organisaties werkt aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om dak- en thuisloosheid en armoede.
 • Masterclass in het Verbeeten Lean Instituut.
  Het thema van deze masterclass was waarde gedreven procesoptimalisatie. Centrale vraag: hoe breng je verbeteringen aan in de werkprocessen van de corporatie vanuit het waarde denken, waarbij de klantwaarde voorop staat?
 • Evaringen eco systeem Den Bosch schuldenvrij
  In maart 2017 is er een bijeenkomst gehouden over (ontwikkeling in) het eco systeem Den Bosch schuldenvrij

  • De noodzaak om woonlasten- en armoede problematiek te bezien vanuit eco systeem (netwerk benadering);
  • De rol van de corporatie in het eco systeem (prestatieafspraken);
  • Maatwerk als belangrijk principe in de woonlasten- en armoedeaanpak;
  • Corporatie – sturingsfilosofie
   Wat vraagt het van de corporatie(medewerkers) om in een eco systeem benadering te functioneren?

Platform vastgoedsturing

Klik voor groter

Dit platform bestaat uit specialisten die zich bezighouden met de vastgoedsturing binnen hun corporatie. Aan dit platform wordt deelgenomen door medewerkers van Leystromen, Casade, Laurentius, WonenBreburg en Alleewonen. Het afgelopen jaar hebben we het onder andere gehad over assetmanagement, de invloed van de woningwet op de portefeuille strategie en het maken van portefeuilleplannen en de relatie vastgoedsturing en duurzaamheid.

Platform procesmanagement

Klik voor groter

Het organiseren van drie bijeenkomsten voor de Lente corporaties (een netwerk van negen woningcorporaties in Brabant) over procesmanagement in 2017. Het gaat over de vertaling van de strategie van de corporatie naar een handelingsperspectief voor elke medewerker van de corporatie. Vragen die daarbij aan de orde komen. Wat is daarbij de rol van de leider? Hoe faciliteer je eigen verantwoordelijkheid en het leveren van intern en extern maatwerk? En hoe vertaal je dit in de processen?

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier