Saemen Apart: Faciliteren van Verbinding en Ontmoeting

Saemen, Apart

Netwerk(aanpak) met bijzondere start

Bestuursconferentie een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid

Manifest HelmondKlik voor groter

In opdracht van de vijf woningcorporaties in Helmond was ik (mede) organisator van de bestuursconferentie een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid.

Op deze bijeenkomst waren 20 maatschappelijke partnerorganisaties uit Helmond aanwezig. Het centrale thema was (het huisvesten van) kwetsbare bewoners in Helmond. Bewoners met psychosociale problemen die steeds vaker afwijkend (woon)gedrag vertonen en veelal wonen in buurten met ‘minder draagkracht’.

De corporaties zien een toename van armoede, overlast problematiek, afwijkend woongedrag et cetera. Daar hebben ze mee te maken in hun taak om de huurders een prettig en veilig leefklimaat te bieden.

Andere organisatie worden hier ook mee geconfronteerd binnen hun werk. Vaak lukt het niet om samen deze bewoners te helpen. De bijeenkomst was bedoeld als startpunt van een structurele aanpak waarbij de corporaties samen met hun maatschappelijke partners kijken naar kansen en oplossingen voor de leefsituatie voor kwetsbare bewoners.

Lentebijeenkomst: incasso en schulden

Het organiseren van een bijeenkomst voor de Lente corporaties (een netwerk van negen woningcorporaties in Brabant) over incasso en schulden. Deze bijeenkomst was bedoeld voor medewerkers van de Lente corporaties die direct of indirect betrokken zijn bij de huurincasso. Dan gaat het om incassomedewerkers, wijkbeheerders, leefbaarheidsconsulenten et cetera. Medewerkers hebben in hun werk te maken met huurders met schulden en armoede problematiek.

Deze bijeenkomst had twee doelen. Enerzijds laten zien welke gevolgen schulden en armoede hebben voor huurders die daarmee te maken hebben. Anderzijds gingen we op zoek oplossingen die werken in de aanpak van huurachterstanden en schuldenproblematiek.

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier