Peter Baetsen

Creëren van betekenisvolle verbinding

Steeds meer organisaties worstelen er mee dat ze de oplossing voor problemen die ze tegenkomen niet alleen in huis hebben. Denk hierbij aan schulden en armoede, zorg en huisvesting van kwetsbare bewoners, het creëren van duurzame woonwijken. Deze maatschappelijke problemen (wicked problems) liggen vaak op het snijvlak van sectoren en disciplines.

In mijn zoektocht naar oplossingen voor deze maatschappelijke problemen heb ik me ontwikkeld tot webber. Ik weef als het ware draadjes tussen projecten en initiatieven in de aanpak van deze problematiek. Dan gaat het om het in kaart brengen en analyseren van het ecosysteem, het organiseren van betekenisvolle events en van projecten om de verbinding tussen mensen en organisaties te creëren en te bestendigen om zo tot effectieve oplossingen te komen.

Woord & Daed: Peter Baetsen

Kernactiviteiten

ErvaringeN

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier.
Bij het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Beleid.