Peter Baetsen

Creëren van betekenisvolle verbinding

Steeds meer organisaties worstelen er mee dat ze de oplossing voor problemen die ze tegenkomen niet alleen in huis hebben. Denk hierbij aan schulden en armoede, zorg en huisvesting van kwetsbare bewoners, het creëren van duurzame woonwijken. Deze maatschappelijke problemen (wicked problems) liggen vaak op het snijvlak van sectoren en disciplines.

In mijn zoektocht naar oplossingen voor deze maatschappelijke problemen heb ik me ontwikkeld tot webber. Ik weef als het ware draadjes tussen projecten en initiatieven in de aanpak van deze problematiek. Dan gaat het om het in kaart brengen en analyseren van het ecosysteem, het organiseren van betekenisvolle events en van projecten om de verbinding tussen mensen en organisaties te creëren en te bestendigen om zo tot effectieve oplossingen te komen.

Woord & Daed: Peter Baetsen

Kernactiviteiten

SAEMEN, APART

SAEMEN, APART

Het samen willen staan voor de oplossing van maatschappelijke problemen zorgt ervoor dat er een steeds grotere behoefte aan verbinding ontstaat tussen organisaties en misschien nog wel belangrijker tussen mensen (die bij die organisaties werken). Betekenisvolle ontmoeting is daarbij heel belangrijk. Een 24 uur van … heeft veel meer betekenis dan acht keer drie uur vergaderen. Omdat deelnemers met elkaar een unieke ervaring beleven, ontstaat er niet alleen inhoudelijk een versnelling maar versterkt ook de relatie tussen de deelnemers. Dit heeft waarde voor het vervolg. Ik heb uitgebreide ervaring met het organiseren van dergelijke betekenisvolle bijeenkomsten.

NAALD & DRAED

NAALD & DRAED

Organisaties en mensen gaan steeds meer samenwerken in netwerken. Dat vraagt coördinatie, aandacht en zorgvuldigheid. Ik begeleid, faciliteer en enthousiasmeer mensen van verschillende organisaties om samen te werken aan het oplossen van gezamenlijke uitdagingen. Dat kan gaan om het vastgoedbeleid van een woningcorporatie, de sturing van de organisatie, het samenwerken aan de oplossing van schulden- en armoedeproblematiek.

DOEN & LAETEN

DOEN & LAETEN

Een organisatie of netwerk is effectief als voor iedereen in de organisatie of netwerk duidelijk is hoe hij of zij van betekenis kan zijn. Dat vergt keuzes, van hoog tot laag. Wat te doen en wat te laeten? Ik heb in mijn carrière uitgebreide ervaring in een brede range van beleidsondersteuning. Daarin zijn strategie ontwikkeling en strategie implementatie belangrijke onderdelen. Dit heeft een grote slagingskans als de behoeften van de eindgebruiker het uitgangspunt zijn. Dat kunnen klanten zijn maar ook de eigen medewerkers. Kernwoord hierbij is bottom up. Dit kan simpelweg door het gesprek aan te gaan en te luisteren, door de inzet van creatieve technieken of door gestructureerde onderzoeksmethodieken.

Ervaringen

  • “Samenwerken klinkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. Samen een oplossing bedenken lukt vaak wel, maar het echt samen doen waarin je deelt, geeft en laat is toch wat anders. Dat moet je doorleven tot in de vezels van je zelf en je organisatie. Peter is er een meester in om je dat inzicht en besef te geven en je op een creatieve en verrassende manier daarin te steunen. Als een echt maatje is hij er voor je, combineert hij eigen kennis met ervaringen van anderen en deelt hij zijn kennis en zijn netwerk. Peter verbindt mensen én woorden aan daden.” Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder woCom

  • Over de 24 uur van.... Den Bosch: “Wat je misschien normaal in een half jaar doet doe je nu in 24 uur.” Ralf Embrechts, MOM Tilburg

  • “Peter faciliteert een platform voor beleidsmensen van een aantal woningcorporaties uit Brabant. De samenstelling en de onderwerpen veranderen in de tijd, maar de dynamiek en de betrokkenheid van de mensen blijft op topniveau. Dat ligt zeker ook aan de aanjaagfunctie die Peter wel is toevertrouwd.” Camiel van Esch, senior adviseur strategie WonenBreburg

  • “Behept met een grote intrinsiek gemotiveerde betrokkenheid brengt Peter je op weg en ontzorgt je.” Jan van Kessel, programmamanager duurzaamheid & wijken Casade

  • Over de Unconference: “Wat ik meeneem is toch wel echt dat die methodiek zo leuk is. De Unconference manier. Binnen een kwartier hadden we een fantastisch programma. Goed gevuld met hele interessante onderwerpen en bijna te moeilijk om te kiezen.” Mirjam Smulders, PON

  • “Wij, samenwerkende burgerinitiatieven in Waalre, hebben dankbaar gebruik mogen maken van de zeer ruime ervaring van Peter. Hij deelt graag en kan je meenemen in processen die hij elders heeft opgetuigd. Daarbij blijkt hij niet alleen een goede organisator te zijn, meer nog heeft hij veel gevoel en begrip voor de mensen die het 'onderwerp' zijn van alle goede bedoelingen. Samen met Peter hebben wij twee symposia georganiseerd, waardoor de schuldenproblematiek nu ook in het 'rijke' Waalre op de kaart staat.” Pieter Donders, Comité Burgerschuldhulp Waalre

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier.
Bij het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Beleid.