Saemen Apart: Faciliteren van Verbinding en Ontmoeting

Saemen, Apart

Netwerk(aanpak) met bijzondere start

Het samen willen staan voor de oplossing van maatschappelijke problemen zorgt ervoor dat er een steeds grotere behoefte aan verbinding ontstaat tussen organisaties en misschien nog wel belangrijker tussen mensen (die bij die organisaties werken). Betekenisvolle ontmoeting is daarbij heel belangrijk. Een 24 uur van … heeft veel meer betekenis dan acht keer drie uur vergaderen. Omdat deelnemers met elkaar een unieke ervaring beleven, ontstaat er niet alleen inhoudelijk een versnelling maar versterkt ook de relatie tussen de deelnemers. Dit heeft waarde voor het vervolg. Ik heb uitgebreide ervaring met het organiseren van dergelijke betekenisvolle bijeenkomsten.

Den Bosch Schuldenvrij

Coördinatie

De gemeente, de stedelijke huurdersorganisatie en de woningcorporaties in Den Bosch zijn in 2014 begonnen met een aanpak van de woonlastenproblematiek van huurders. In de afgelopen periode heeft deze aanpak zich verbreed tot een integrale aanpak van schulden- en armoedeproblematiek met de titel Den Bosch schuldenvrij. Vanaf het najaar van 2014 ben ik betrokken bij deze aanpak en heb ik me ontwikkeld tot een van de webbers in dit ecosysteem. Daarbij heb ik een rol als adviseur, aanjager en coördinator. Een van de startpunten van de aanpak was de 24 uur van …. Den Bosch over woonlasten en armoede die ik heb gecoördineerd. Daarnaast heb ik een rol in het:

  • In kaart brengen ecosysteem Den Bosch Schuldenvrij;
  • (mede) organiseren van bijeenkomsten voor praktijknetwerkers in het sociale domein in Den Bosch.
  • Organiseren van een aantal bestuursconferenties en webberbijeenkomsten om de woonlastenproblematiek te agenderen en de verbinding tussen organisaties te versterken.

Uit een evaluatie onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg blijkt dat het ecosysteem dat is ontstaan in Den Bosch rond de schulden- en armoedeproblematiek sterk en veerkrachtig is.

VanEiges, Helmond

Coördinatie

Vijf woningcorporaties in Helmond zochten een gezamenlijk antwoord op de kwetsbaarheid van hun bewoners. Via een aantal creatieve bijeenkomsten met bestuurders van 20 maatschappelijke organisaties in Helmond heb ik geholpen bij het ontwikkelen van een nieuwe gemeenschappelijke aanpak: VanEiges.
Doordat al deze maatschappelijke organisaties in het proces zijn betrokken kon een gedragen structurele netwerkaanpak worden neergezet. Alle maatschappelijke partners kijken nu samen naar kansen en oplossingen voor het verbeteren van de leefsituatie van kwetsbare bewoners.

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier.
Bij het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Beleid.