Opzetten en Ondersteunen van Netwerkverbanden. Naeld & Draed

Naald & Draed

Verbinding in relatie

Organisaties en mensen gaan steeds meer samenwerken in netwerken. Dat vraagt coördinatie, aandacht en zorgvuldigheid. Ik begeleid, faciliteer en enthousiasmeer mensen van verschillende organisaties om samen te werken aan het oplossen van gezamenlijke uitdagingen. Dat kan gaan om het vastgoedbeleid van een woningcorporatie, de sturing van de organisatie, het samenwerken aan de oplossing van schulden- en armoedeproblematiek.

Etten-Leurse-Kracht

Ontwikkelen platform

Huurdersbelangen vereniging Etten Leur, Alwel, Surplus en de gemeente Etten-Leur zijn in 2018 gestart met Etten-Leurse-Kracht. ELK is er voor professionals in Etten-Leur die werken met kwetsbare bewoners. In de praktijk blijkt dat deze professionals behoefte hebben aan ‘regelvrij geld’ waarmee zij iemand kunnen helpen om uit een complexe, vaak acute situatie te komen. Die speelruimte heeft en geeft ELK. Op basis van mijn ervaringen met de Bossche Bond in ’s-Hertogenbosch is ELK vormgegeven. Samen met het kernteam van ELK ben ik bezig met het doorontwikkelen van ELK naar een platform voor ontmoeting, inhoudelijke verdieping en uitwisseling tussen de praktijkwerkers in het sociale domein in Etten-Leur gericht op verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Lente training stress

Sensitieve dienstverlening

Lente (een samenwerkingsverband van acht Brabantse woningcorporaties) wilde aandacht schenken aan de incasso- en schuldenproblematiek van huurders. Ik heb de organisatie en programmering verzorgd van een bijeenkomst over dit onderwerp. Dit heeft een vervolg gekregen in gezamenlijke training stress sensitieve dienstverlening. Door deze training worden huurders met schuldenstress beter geholpen. Dit leidt tot lagere maatschappelijke kosten en een verbetering van het welzijn van de betreffende huurders. Bijna 200 medewerkers met directe klantencontacten van de Lente corporaties hebben deze training inmiddels gevolgd. Door deze training samen te volgen leren ze ook van elkaar. Samen met een manager van Casade (een van de Lentecorporaties) programmeer en coördineer ik deze trainingen.

Lente platform

Procesmanagement / mensgericht organiseren

Een van de platforms die binnen Lente actief is het platform procesmanagement / mensgericht organiseren. Er worden drie bijeenkomsten per jaar per jaar georganiseerd voor de medewerkers van de Lente corporaties. Het gaat over: de vertaling van de strategie van de corporatie naar een handelingsperspectief voor elke medewerker van de corporatie, de rol van leiderschap en het leveren van intern en extern maatwerk. Door dit samen te doen leren de deelnemers van elkaars ervaringen en wordt het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden. Ik vervul een coördinerende rol in de programmering en uitvoering.

Platform Vastgoedsturing

Platform vastgoedsturing

Coördinatie

Dit platform bestaat uit specialisten die zich bezighouden met de vastgoedsturing binnen hun corporatie. Aan dit platform wordt deelgenomen door medewerkers van Leystromen, Casade, Laurentius, WonenBreburg, BrabantWonen, Thuisvester en Alleewonen. Er zijn vijf bijeenkomsten per jaar. De coördinatie wordt door mij verzorgd en de inhoudelijke programmering vindt plaats in samenwerking met een van de deelnemers. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn assetmanagement, portefeuille strategie, (streef)huurbeleid, woonruimteverdeling, de relatie vastgoedsturing en duurzaamheid.

Platform Naald & Draed

Coördinatie

Dit een platform met de strategen / bestuursadviseurs van vijf Brabantse corporaties: WonenBreburg, Woonbedrijf, Casade, Zayaz en Alleewonen. Dit platform bestaat vanaf 2013. De coördinatie wordt door mij verzorgd en de inhoudelijke programmering vindt plaats in samenwerking met de deelnemers. In de afgelopen zeven jaar is een breed scala van onderwerpen behandeld zoals de inzet van toekomstscenario’s, zelfsturing in organisaties, strategieontwikkeling en strategie implementatie, effectief samenwerken in netwerken.

Opzetten en Ondersteunen van Netwerkverbanden. Naeld & Draed

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier.
Bij het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Beleid.