Opzetten en Ondersteunen van Netwerkverbanden. Naeld & Draed

Naald & Draed

Verbinding in relatie

Organisaties en mensen gaan steeds meer samenwerken in netwerken. Dat vraagt coördinatie, aandacht en zorgvuldigheid. Ik begeleid, faciliteer en enthousiasmeer groepen mensen die in een netwerk willen samenwerken in het maatschappelijk middenveld.

Zo coördineer en begeleid ik al een aantal jaren twee netwerken van woningcorporatie medewerkers. Een platform met de strategen van een aantal Brabantse corporaties en een platform vastgoedsturing. Dit platform bestaat uit specialisten die zich bezighouden met de vastgoedsturing binnen hun corporatie. Een derde platform is ontwikkeling.De platforms komen vier á vijf keer per jaar bij elkaar. Het karakter van de bijeenkomsten is een mengvorm van inspiratie en intervisie. Samen met een van de andere leden plan en coördineer ik de bijeenkomsten van deze platforms.

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier