Strategische Beleidsondersteuning, Doen & Laeten

Doen & Laeten

(Strategische) Beleidsondersteuning

Een organisatie of netwerk is effectief als voor iedereen in de organisatie of netwerk duidelijk is hoe hij of zij van betekenis kan zijn. Dat vergt keuzes, van hoog tot laag. Wat te doen en wat te laeten? Ik heb in mijn carrière uitgebreide ervaring in een brede range van beleidsondersteuning. Daarin zijn strategie ontwikkeling en strategie implementatie belangrijke onderdelen. Dit heeft een grote slagingskans als de behoeften van de eindgebruiker het uitgangspunt zijn. Dat kunnen klanten zijn maar ook de eigen medewerkers. Kernwoord hierbij is bottom up. Dit kan simpelweg door het gesprek aan te gaan en te luisteren of door gestructureerde onderzoeksmethodieken.

De Bossche Bond

Adviseur

De Bossche Bond is een manier om professionals in ’s-Hertogenbosch die met kwetsbare bewoners werken, meer speelruimte te geven. In de praktijk bleek er behoefte te zijn aan snel en vrij besteedbaar geld om in complexe en vaak ook acute situaties tot effectief maatwerk te komen. In juni 2016 is Bossche Bond opgericht. Inmiddels nemen 17 organisaties deel, zijn ruim 200 professionals lid en zijn bijna 300 casussen behandeld. Uit onderzoek bleek dat de toegevoegde waarde van de Bossche Bond groot is, € 1 investeren uit de Bossche Bond levert € 30 maatschappelijk rendement op. Ik heb een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet van de Bossche Bond en vervul een rol als adviseur.

Ontwikkeling Plan Annawijk Helmond

Annawijk Helmond

Aanjager herstructurering

woCom een woningcorporatie in Helmond is gestart met de herstructurering van Annawijk. Dit is een gebied met ruim 250 woningen uit de vijftiger jaren. woCom en de gemeente worstelden met de aanpak van de Annawijk. De plannen dienden op elkaar te worden afgesteld en vertrouwen van de bewoners van de wijk moest worden hersteld. Ik ben gevraagd om met een frisse blik van buitenaf een rol op me te nemen als aanjager voor een gedragen plan voor de wijk. Ik hoefde het plan niet te schrijven, ik moest zorgen dat het er kwam. In januari 2017 ben ik gestart en in het najaar van 2018 was het plan gereed. De concrete uitvoering loopt.

Overig

  • Een aantal colleges, masterclasses en webinars rond het thema samenwerken in netwerken. Onder andere voor de PG-raad Brabant, Tias, Burgerkracht Limburg, de corporaties in de MRE regio en bij Strategie in een Dag.
  • Samen met drie collega’s maak ik deel uit van Strategie in een dag. S1 staat voor 100 jaar ervaring in strategievorming en -uitvoering, opgebouwd in de dagelijkse praktijk. Strategie in een dag is voor het starten, versnellen en vlottrekken van de strategie van bedrijven en instellingen in het maatschappelijk middenveld. Verder is de strategie implementatie APK ontwikkeld en geven we masterclasses en webinars over werken in netwerken, het ontwikkelen en toepassen toekomstscenario’s en strategie implementatie.
  • SWZ, een corporatie in Zwolle, wilde bij de medewerkers meer bewustzijn creëren rond het thema maatwerk in de dienstverlening van de corporatie. Samen met een collega adviseur heb ik bij de corporatie een expeditie maatwerk georganiseerd en geleid met betrokken medewerkers. Deze expeditie was gericht op het leveren van maatwerk in het mutatieproces bij SWZ.
  • Ik heb een aantal presentaties verzorgd over een vernieuwende aanpak van schulden- en armoedeproblematiek. Onder andere bij WonenLimburg en Woonkwartier.
  • Het organiseren van de stakeholderbijeenkomst bij het 100-jarig bestaan van Compaen. Thema was het betekenis geven van de corporatie bij het huisvesten van kwetsbare bewoners.
  • Adviseur van het comité Burgerschuldhulp in Waalre.
    Dit burgerinitiatief wil komen tot een effectief netwerk op het gebied van schulden- en armoedeproblematiek in Waalre. Daar heb ik een adviesrol bij vervuld.

Contact

Voor meer informatie en vragen
bel 06-39 09 09 68 of gebruik onderstaand formulier.
Bij het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met het Privacy Beleid.